Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I ethol Is-Gadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn i ddod.

2.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

3.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Cylch Gorchwyl Newydd - Is-Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol. pdf icon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Ceisiadau a dderbyniwyd y tu allan i'r meini prawf cyffredinol ar gyfer Gronfa Grantiau i'r Sector Gwirfoddol a chan unigolion eithriadol mewn perthynas â Chronfa Deddf yr Eglwys yng Nghymru. pdf icon PDF 210 KB

Dogfennau ychwanegol: