Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

 

3.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 24 Ionawr 2023. pdf icon PDF 364 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

 

 

4.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. pdf icon PDF 202 KB

5.

Archwilio Cymru - CBSC - Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022. pdf icon PDF 213 KB

6.

Adroddiad Adendwm Archwilio Cyfrifon. pdf icon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Archwilio Blynyddol. pdf icon PDF 292 KB

8.

Cynllun Archwilio Mewnol Blynyddol 2023/24. pdf icon PDF 291 KB

9.

Diweddariad ar Weithredu’r System Olrhain Argymhellion. pdf icon PDF 147 KB

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol: -

 

10.

Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000. pdf icon PDF 206 KB

11.

Datganiadau Swyddogion o Anrhegion a Lletygarwch rhwng Hydref a Rhagfyr 2022. pdf icon PDF 224 KB

* Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00am ar ddydd Mawrth, 18 Ebrill 2023.