Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting via Microsoft Teams

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 8 Mehefin 2021. pdf icon PDF 519 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. pdf icon PDF 193 KB

5.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol (Ch4 20/21 Diwedd y Flwyddyn). pdf icon PDF 223 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynigion y Rheoleiddwyr ar gyfer Gwella - Diweddariad Cynnydd. pdf icon PDF 333 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Asesiad Cynaliadwyedd Ariannol Swyddfa Archwilio Cymru - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 244 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adolygiad O Ddarparu Llywodraethu Da: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 159 KB

Dogfennau ychwanegol: