Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

 

Councillors and Officers are reminded of their personal responsibility to declare any personal and/or prejudicial interest(s) in respect of any item of business on this agenda in accordance with the Local Government Act 2000, the Council’s Constitution and the Code of Conduct for both Councillors and Officers.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cydbwllgor Craffu a gynhaliwyd ar 15 Ionawr 2024. pdf icon PDF 144 KB

4.

Cydbwllgor Craffu a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2024. pdf icon PDF 152 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

 

 

5.

Adroddiad Hunanasesu Blynyddol (Gan Gynnwys Amcanion Llesiant) 2022/23. pdf icon PDF 346 KB

Dogfennau ychwanegol: