Y cyngor a democratiaeth > Agenda and minutes

Agenda and minutes

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

Trefniadau Recordio, Ffilmio a Phleidleisio.

Dogfennau ychwanegol:

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Meysydd Parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 849 KB

Dogfennau ychwanegol: