Y cyngor a democratiaeth > Agenda and minutes

Agenda and minutes

Lleoliad: Digital Meeting - Via Microsoft Teams

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

Trefniadau Cofnodi a Phleidleisio.

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Cyd-bwyllgor Craffu a gynhaliwyd ar 21 Hydref 2021. pdf icon PDF 316 KB

Adroddiadau Swyddogion.

4.

Cynigion Cyllideb Ddrafft 2022/23. pdf icon PDF 187 KB

Dogfennau ychwanegol: