Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting - Via Microsoft Teams

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I dderbyn a nodi y cofnodion canlynol:-

 

3.

Cyd-bwyllgor Craffu a gynhaliwyd ar 15fed Rhagfyr 2020. pdf icon PDF 152 KB

4.

Cyd-bwyllgor Craffu a gynhaliwyd ar 14eg Ionawr 2021. pdf icon PDF 152 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

5.

Fframwaith Lles a Llunio Lleoedd Caerffili. pdf icon PDF 195 KB

Dogfennau ychwanegol: