Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

 

3.

Cynhadledd Sefydlog CYSAG Caerffili (Maes Llafur Cytûn) a gynhaliwyd ar 14eg Chwefror 2022. pdf icon PDF 232 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol:-

 

 

 

4.

Ystyried mabwysiadu'r Maes Llafur Cytûn newydd ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. pdf icon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol: