Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a gynhaliwyd ar 10fed Rhagfyr 2019. pdf icon PDF 257 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. pdf icon PDF 530 KB

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

 

1.    Systemau Casglu Gwastraff ac Ailgylchu – 15fed Ionawr 2020.

*Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 10fed Chwefror 2020.

 

 

 

7.

Cael Hysbysiad o Gynnig sy'n Ymwneud ag Effaith Tân Gwyllt Mewn Arddangosfeydd Cyhoeddus a Phreifat. pdf icon PDF 202 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

8.

Trosglwyddo Asedau Cymunedol - Polisi a Phroses Drafft. pdf icon PDF 1 MB

9.

Cydweithrediad yr Uned Trafnidiaeth Integredig. pdf icon PDF 290 KB

10.

Diweddariad ar y Cynllun Trafnidiaeth Leol a Chyflawni'r Metro. pdf icon PDF 336 KB