Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

3.

Gorfodi a Chydymffurfio â'r Weithdrefn Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni mewn Eiddo Domestig wedi’u Rhentu’n Breifat (MEES). pdf icon PDF 463 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016. pdf icon PDF 285 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygu Polisi Rhent y Cyfrif Refeniw Tai. pdf icon PDF 934 KB

Dogfennau ychwanegol: