Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

3.

Cynnig Datblygiad Preswyl - Hen Ysgol Gyfun Oakdale. pdf icon PDF 263 KB

4.

Cynnig Cynllun Prydles Llywodraeth Cymru pdf icon PDF 404 KB

5.

Ailddatblygu Arfaethedig Hen Gartref Gofal Tŷ Darran, Rhisga pdf icon PDF 255 KB