Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

3.

Adroddiad Staffio a Chyllideb y Gwasanaeth Cynllunio. pdf icon PDF 291 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adolygiad o Lefelau Gwasanaeth a Phrosesau Gwneud Penderfyniadau ar gyfer Swyddogaethau Rheoli Datblygu a Gorfodi Cynllunio y Gwasanaeth Cynllunio. pdf icon PDF 320 KB

Dogfennau ychwanegol: