Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a gynhaliwyd ar 26ain Ionawr 2021. pdf icon PDF 358 KB

4.

Ystyried unrhyw fater a gyfeiriwyd at y Pwyllgor hwn yn unol â'r drefn galw i mewn.

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio. pdf icon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau* Cabinet canlynol:-

1.    Pentrebane Street, Caerffili - Defnyddio Pwerau Prynu Gorfodol (CPO) (Eitem wedi’i heithrio) – 27ain Ionawr 2021;

2.    Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2021/2022 – 10fed Chwefror 2021.

 

* Os oes aelod o’r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r adroddiadau Cabinet uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Sharon Hughes, 01443 864281, erbyn 10.00 a.m. ar ddydd Llun, 8fed Mawrth 2021.

 

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

7.

Asesiad Perfformiad y Gyfadran 2020 - Diweddariad Chwe Mis (Y Gyfadran Cymunedau - Adfywio). pdf icon PDF 385 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Aseiad Perfformiad Cyfadran Diweddariad Chwe Mis 2020. pdf icon PDF 383 KB

Dogfennau ychwanegol: