Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Kellie Beirne, CCR Programme Director 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

Pecyn Agenda Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer y cyfarfod am 09.30am ar 28 Tachwedd 2022. Cyfarfod o Bell gan ddefnyddio Microsoft Teams.