Y cyngor a democratiaeth > Agenda and minutes

Agenda and minutes

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

Trefniadau Cyflwyniad A Chofnodi.

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

3.

Penderfynu ar Gais am Drwydded Eiddo - Brew Monster Brewing Company Ltd, Uned 1, Lôn-y-Twyn, Caerffili, CF83 1NW. pdf icon PDF 346 KB

Dogfennau ychwanegol: