Y cyngor a democratiaeth > Agenda and minutes

Agenda and minutes

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

Ethol Cadeirydd Dros Dro.

Trefniadau Cyflwyniad A Chofnodi.

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

3.

Penderfynu ar Gais am Drwydded Safle - NNN, 23 Heol Shingrigs, Nelson CF46 6DY. pdf icon PDF 398 KB

Dogfennau ychwanegol: