Y cyngor a democratiaeth > Agenda and minutes

Agenda and minutes

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

Trefniadau Cyflwyniad A Chofnodi.

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

3.

Penderfynu Ar Gais Am Drwydded Eiddo - Gorsaf Wasanaethau Bargod, Gwerthonor Place, Gilfach, Bargod. pdf icon PDF 351 KB

Dogfennau ychwanegol: