Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jo Thomas 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Penderfynu Cais Amrywio Trwydded Safle. pdf icon PDF 362 KB

The full webcast of the initial meeting that considered the application for a variation of a premises licence held on Wednesday 9th August, 2023 can be viewed via the link below:

 

Licensing and Gambling Sub Committee - Caerphilly Council - Civico

Dogfennau ychwanegol:

4.

Penderfynu ar Gais am Amrywio Trwydded Eiddo - Gwybodaeth Ychwanegol (Cais Is-bwyllgor). pdf icon PDF 158 KB

Dogfennau ychwanegol: