Y cyngor a democratiaeth > Agenda and minutes

Agenda and minutes

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

Trefniadau Cyflwyniad A Chofnodi.

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

3.

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982 - Cais am Ganiatâd Masnachu ar y Stryd - CC Tasties, Lôn Glan-Yr-Afon, Pengam. pdf icon PDF 241 KB

Dogfennau ychwanegol: