Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Joanne Thomas 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

3.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol sydd ym marn y Swyddog Priodol yn gallu cael ei drafod pan nad yw'r cyfarfod ar agor i'r cyhoedd ac i ystyried yn gyntaf os yw lles y cyhoedd yn golygu y dylai'r cyfarfod gael ei gau i'r cyhoedd ar gyfer ystyriaeth o'r eitem:- pdf icon PDF 118 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Trwyddedu Gyrwyr Cerbydau Hacni/Cerbydau Hurio Preifat.

5.

Trwyddedu Gyrwyr Cerbydau Hacni/Cerbydau Hurio Preifat.

6.

Trwyddedu Gyrwyr Cerbydau Hacni/Cerbydau Hurio Preifat.

7.

Trwyddedu Gyrwyr Cerbydau Hacni/Cerbydau Hurio Preifat.