Y cyngor a democratiaeth > Agenda and minutes

Agenda and minutes

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Joanne Thomas 

Eitemau
Rhif Iitem

Trefniadau Cofnodi A Ffilmio

 

It was noted during the proceedings that the meeting was being live streamed, and a recording would be made available to view via the Council’s website, except for discussions involving confidential or exempt items. Click Here To View.

 

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb

3.

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol sydd ym marn y Swyddog Priodol yn gallu cael ei drafod pan nad yw'r cyfarfod ar agor i'r cyhoedd ac i ystyried yn gyntaf os yw lles y cyhoedd yn golygu y dylai'r cyfarfod gael ei gau i'r cyhoedd ar gyfer ystyriaeth o'r eitem:- pdf icon PDF 122 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Trwyddedu Gyrwyr Cerbydau Hacni/Cerbydau Hurio Preifat

5.

Trwyddedu Gyrwyr Cerbydau Hacni/Cerbydau Hurio Preifat