Y cyngor a democratiaeth > Agenda and minutes

Agenda and minutes

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

Trefniadau Cofnodi a Phleidleisio.

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

3.

Deddf Gamblo 2005 – Adolygiad o Ddatganiad y Polisi Trwyddedu. pdf icon PDF 308 KB

Dogfennau ychwanegol: