Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Madia Afzal 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cabinet fel ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Thiroedd Hamdden Amrywiol a gynhaliwyd ar 27 Hydref 2021. pdf icon PDF 340 KB

4.

Sefydliad y Glowyr Coed Duon Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon 2020/2021. pdf icon PDF 259 KB

Dogfennau ychwanegol: