Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

Dogfennau ychwanegol:

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon a gynhaliwyd ar 15 Mehefin 2022. pdf icon PDF 216 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Sefydliad y Glowyr, Coed Duon – Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon – Y Flwyddyn yn Dod i Ben ar 31 Mawrth 2022. pdf icon PDF 294 KB

Dogfennau ychwanegol: