Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion..

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cabinet fel ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Thiroedd Hamdden Amrywiol a gynhaliwyd ar 29 Ionawr 2020. pdf icon PDF 483 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Adroddiad Blynyddol a Datganiad Cyfrifon Sefydliad y Glowyr, Coed Duon 2019/2020. pdf icon PDF 255 KB

Dogfennau ychwanegol: