Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cabinet fel ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Thiroedd Hamdden Amrywiol a gynhaliwyd ar 10fed Gorffennaf 2019. pdf icon PDF 290 KB

4.

Adroddiad Blynyddol a Datganiad Cyfrifon Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, 2018/2019. pdf icon PDF 579 KB