Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cabinet fel Ymddiriedolwyr o Sefydliad y Glowyr Coed Duon a gynhaliwyd ar 27ain Gorffennaf 2016. pdf icon PDF 130 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

4.

Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon Sefydliad y Glowyr Coed Duon 2014/2015 a 2015/2016. pdf icon PDF 414 KB