Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cyswllt: Julie Lloyd 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 27 Ionawr 2022. pdf icon PDF 380 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Waith Ymlaen y Pwyllgor Craffu Partneriaethau. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

5.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent - Diweddariad ar Ddadansoddi Ymatebion pdf icon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Twf Swyddi a Chymorth Cyflogadwyedd (Cyflwyniad)

Dogfennau ychwanegol:

7.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili - Adroddiad Blynyddol 2021-2022 pdf icon PDF 228 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar Gynnydd - Cynllun Llesiant 2018-2023 "Y Gaerffili a Garem" (Hydref 2021 i Ebrill 2022) pdf icon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol: