Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 15fed Gorffennaf 2021. pdf icon PDF 362 KB

4.

Rhaglen Waith Ymlaen y Pwyllgor Craffu Partneriaethau. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

 

5.

Dechrau Gorau mewn Bywyd. pdf icon PDF 255 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Asesiad Rhanbarthol o Les gan gynnwys Asesiadau Ardaloedd Cymunedol Lleol. pdf icon PDF 243 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Asesiad Anghenion y Boblogaeth - Cyflwyniad.

8.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili 2020-2021. pdf icon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol: