Y cyngor a democratiaeth > Agenda and minutes

Agenda and minutes

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

3.

Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 26 Ionawr 2023. pdf icon PDF 356 KB

4.

Adroddiad Terfynol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili - Adroddiad Cryno ar y Camau Gweithredu a'r Hwyluswyr o dan 'Cynllun Lles y Caerffili a Garem 2018-2023' pdf icon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol: