Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

 I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

 

3.

Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 21 Gorffennaf 2022. pdf icon PDF 375 KB

4.

Arbennig Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 1 Tachwedd 2022. pdf icon PDF 365 KB

5.

Rhaglen Waith Ymlaen y Pwyllgor Craffu Partneriaethau. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

 

6.

Gofalu am Gaerffili (Maes Gweithredu AA4b) - Cyflwyniad

7.

Diweddariad Terfynol ar yr Ardaloedd Galluogi o dan Gynllun Llesiant y Gaerffili a Garem 2018-2023 pdf icon PDF 146 KB

8.

Diweddariad Cynnydd - Cynllun Llesiant y Gaerffili a Garem 2018-2023 (1 Mai i 31 Hydref 2022) pdf icon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol: