Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwllgor Craffau Partneriaethau 28 Ionawr 2021. pdf icon PDF 365 KB

4.

Rhaglen Waith Ymlaen y Pwyllgor Craffu Partneriaethau. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

5.

Diweddariad ar Gynnydd - Cynllun Llesiant 2018-2023 "Y Gaerffili a Garem" (Medi 2020 i Fehefin 2021). pdf icon PDF 235 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cymunedau Mwy Diogel - Cyflwyniad.

7.

Ffurfio Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent. pdf icon PDF 243 KB

Dogfennau ychwanegol: