Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Via Microsoft Teams

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 30 Ionawr 2020. pdf icon PDF 223 KB

4.

Rhaglen Waith Ymlaen y Pwyllgor Craffu Partneriaethau. pdf icon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

5.

Diweddariad Cynnydd Hanner Blwyddyn - Cynllun Llesiant Y Gaerffili a Garem 2018-2023 (Ebrill 2020 i Fedi 2020). pdf icon PDF 239 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Gwirfoddoli a Phrentisiaethau - Cyflwyniad.

7.

Diweddariad ar yr Adolygiad o Weithredoedd y Cynllun Llesiant a Chynnwys Blaenoriaethau Adfer COVID-19. pdf icon PDF 299 KB

8.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili 2019-20. pdf icon PDF 3 MB