Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf 2019 pdf icon PDF 245 KB

4.

Rhaglen Waith Ymlaen y Pwyllgor Craffu Partneriaethau. pdf icon PDF 98 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

5.

Amddiffyn a Gwella'r Amgylchedd Naturiol Lleol

6.

Diweddariad Cynnydd Hanner Blwyddyn - Cynllun Llesiant Y Gaerffili a Garem 2018-2023 (Ebrill 2019 i Fedi 2019) pdf icon PDF 3 MB

7.

Ystyriaeth Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili o adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru o fyrddau gwasanaethau cyhoeddus pdf icon PDF 336 KB