Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 17 Ionawr 2019. pdf icon PDF 226 KB

4.

Rhaglen Waith Ymlaen y Pwyllgor Craffu Partneriaethau. pdf icon PDF 67 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

5.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili 2018-2019

6.

Maes Gweithredu Iechyd Da a Llesiant.

7.

Diweddariad Cynnydd Hanner Blwddyn - Cynllun Llesiant: 'Y Gaerfilli A Garem 2018-2023' (Hydref 2018 I Fawrth 2019) pdf icon PDF 2 MB