Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kim Houghton 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 13 Medi 2018. pdf icon PDF 265 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

4.

Rhaglen Waith Ymlaen y Pwyllgor Craffu Partneriaethau. pdf icon PDF 206 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad Cynnydd Hanner Blwyddyn Cynllun Llesiant Y Gaerffili a Garem 2018-2023. pdf icon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyflwyniad ar Gynllun Gweithredu Cymunedau Cryf. (cyflwyniad yn unig)

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol: -

 

7.

Cofnodion Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili - 5ed Mehefin 2018. pdf icon PDF 293 KB

8.

Cofnodion Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili - 11 Medi 2018 pdf icon PDF 310 KB