Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kim Houghton 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 20fed Chwefror 2018. pdf icon PDF 213 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

 

4.

Rhaglen Waith Ymlaen y Pwyllgor Craffu Partneriaethau. pdf icon PDF 132 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Fframwaith Atebolrwydd Perfformiad- Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili. pdf icon PDF 334 KB

6.

Cynllun Llesiant Y Caerffili A Garem 2018-2023 - Cynlluniau Gweithredu Manwl pdf icon PDF 1 MB

7.

Ymateb Ffurfiol gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Argymhellion oddi wrth Bwyllgor Craffu Partneriaethau (Diweddariad ar lafar).

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol: -

 

8.

Cofnodion Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus- 13eg Mawrth 2018 pdf icon PDF 322 KB