Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Sirhowy Room, Penallta House

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Craffu Partneriaethau ar 14fed Medi 2017. pdf icon PDF 156 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

4.

Rhaglen Waith Ymlaen y Pwyllgor Craffu Partneriaethau. pdf icon PDF 90 KB

5.

Cynllun Lles - 'Y Caerffili a Garem.' pdf icon PDF 1 MB

6.

Perfformiad Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Crynodeb o Adroddiadau Eithriadau Diweddaraf. pdf icon PDF 197 KB