Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Craffu Partneriaethau ar 15fed Medi 2016.

4.

Rhaglen Waith Ymlaen y Pwyllgor Craffu Partneriaethau.

5.

Fframwaith Rheoli Perfformiad - Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili.

6.

Asesiad Llesiant Lleol ar gyfer Ardal y Fwrdeistref Sirol.