Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Sirhowy Room, Penallta House

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn ar 17eg Mawrth 2016. pdf icon PDF 153 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau Craffu canlynol:-

4.

Rhaglen Waith i'r Dyfodol - Diweddariad Llafar.

5.

Cyfethol ac Aelodaeth y Pwyllgor Craffu Partneriaethau. pdf icon PDF 149 KB

6.

Cynnal Asesiad Lleol Lles Bwrdeistref Sirol Caerffili. pdf icon PDF 159 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cerdyn Sgorio Perfformiad Caerffili Mwy Diogel. pdf icon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol: