Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting, Via Microsoft Teams.

Cyswllt: Cath Forbes-Thompson 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion..

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Grwp Gorchwyl Meysyd Parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffilli - 11 Tachwedd 2021. pdf icon PDF 131 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Diweddariadau Arolwg.

5.

Sesiwn Casglu Tystiolaeth. - Opsiynau i'w Ystyried.