Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Cath Forbes-Thompson 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

3.

Cynhaliwyd y Grwp Gorchwyl Meysydd Parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar 16 Ionawr 2017.

4.

Sesiwn Tystiolaeth-Ystyriaeth o Gynrychiolaethau a Thystiolaeth a Gyflwynwyd.