Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol a 8fed Mehefin 2023. pdf icon PDF 224 KB

4.

Materion yn Codi.

5.

Newidiadau i'r Gyfraith Ailgylchu ar gyfer Busnesau a'r Sector Elusennau (Cyflwyniad).

6.

Gwaith Gofal a Thrwsio Blaenau Gwent a Chaerffili (Cyflwyniad).

7.

Prif Ganlyniadau Arolwg y Grant (Diweddariad ar Lafar).

8.

Grantiau a ddyfarnwyd drwy'r Gronfa Grantiau i'r Sector Gwirfoddol a Chronfa'r Degwm. pdf icon PDF 286 KB

Dogfennau ychwanegol: