Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol: -

 

3.

Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol a 29ain Medi 2022. pdf icon PDF 218 KB

4.

Materion yn Codi.

5.

Ymgynghoriad ar y Gyllideb Ddrafft - Cyflwyniad.

6.

Cyllideb Gyfranogol - Cyflwyniad.

7.

Gofalu am Gaerffili - Cyflwyniad.

8.

Eitemau o ddiddordeb yn y Sector Gwirfoddol gan Bartneriaid y Gytundeb.