Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol: -

 

3.

Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol a 23ain Mehefin 2022. pdf icon PDF 138 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Materion yn Codi.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Canolfan Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned: Diweddariad ar Gynnydd y Prosiect Hyd Yma – Cyflwyniad.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ymgynghoriad ar Gynllun Llesiant Gwent – Cyflwyniad.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Trosglwyddo Asedau Cymunedol: Chwaraeon a Hamdden – Cyflwyniad.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Eitemau o ddiddordeb yn y Sector Gwirfoddol gan Bartneriaid y Gytundeb.

Dogfennau ychwanegol: