Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd am y flwyddyn nesaf.

Dogfennau ychwanegol:

2.

I ethol Is-Gadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn i ddod.

Dogfennau ychwanegol:

3.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

5.

Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol a 17eg Mawrth 2022. pdf icon PDF 225 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Materion yn Codi.

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

Dogfennau ychwanegol:

7.

Nodyn briffio: Materion a godwyd gan Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol. pdf icon PDF 554 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Arolwg Adeiladau Cymunedol - Diweddariad Llafar.

Dogfennau ychwanegol:

9.

CMGG, Rôl Eich Cyngor Gwirfoddol Sirol Lleol (CGS) – Cyflwyniad.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Eitemau o ddiddordeb yn y Sector Gwirfoddol gan Bartneriaid y Gytundeb.

Dogfennau ychwanegol: