Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd am y flwyddyn nesaf.

2.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

3.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

4.

Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol a 18 Mawrth 2021. pdf icon PDF 220 KB

5.

Gofalu am Gaerffili - Diweddariad ar lafar.

6.

Creu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent. pdf icon PDF 372 KB

7.

Cynllun Gwirfoddoli i Staff - Diweddariad ar lafar.

8.

Eitemau o ddiddordeb yn y Sector Gwirfoddol gan Bartneriaid y Gytundeb.