Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Ebwy - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Penodi Is-Gadeirydd y Pwyllgor Safonau.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

4.

Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2022. pdf icon PDF 206 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

5.

Dyletswyddau Arweinwyr Grwp ac Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau. pdf icon PDF 242 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Blynyddol Chwythu'r Chwiban. pdf icon PDF 113 KB

7.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Llythyr Blynyddol 2021/22. pdf icon PDF 219 KB

Dogfennau ychwanegol: