Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Safonau ar 27 Ionawr 2020. pdf icon PDF 218 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Llythyr Blynyddol 2020/2021. pdf icon PDF 219 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Panel Dyfarnu Cymru. pdf icon PDF 211 KB

Dogfennau ychwanegol: