Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrew Highway 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd am y flwyddyn nesaf.

2.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Datganiadau o Ddiddordeb
Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I dderbyn a nodi y cofnodion canlynol:-

4.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol 20 Mawrth, 2017. pdf icon PDF 142 KB

I dderbyn a nodi’r diweddariadau canlynol:-

5.

Diweddariadau ar faterion yn ymwneud â Thref Rhisga. pdf icon PDF 226 KB

6.

Archwiliad. pdf icon PDF 158 KB